Sosyal Medya

Depolama

Depolama

Depolama

Daha önce belirlenen yerlere kurulmuş olan noktalardan gelen yük ya da ürünlerin alınması, belirlenen süre kadar orada muhafaza ederek bekletilmesi ve sonrasında da önceden belirlenmiş noktalara gönderilmek üzere ürünlerin yada yüklerin hazırlanması işine depolama denmektedir.Kısaca depolama işi ürünleri toplayıp teslim alarak yerleştirmesinin, sayımının, kontrolünün ve sonrasında göndermesinin yapıldığı sektördür. Depolama yapılan zamana göre depo çeşitleri adlandırılması yapılmıştır. Eğer ürünlerin depolama süresi uzun ise oraya depo ismi verilmektedir. Ürünlerin depoda kalma süreleri 24 saati geçmektedir. Eğer depolama süresi daha kısa ise dağıtım merkezi diye adlandırılır ve eğer depolama süresi daha da kısa ise ürünler aktarma merkezi denilen yerlerde tutulur. Depolar, dağıtım ve aktarma merkezleri ise belirlenen noktalara kurulmuştur. Buralarda depolama yapılan ürünler kontrol altında tutulur. Depoların taşınılan ürünün niteliklerine göre farklı çeşitleri vardır. Hammadde, mamul, tehlikeli madde, soğuk hava, tekstil ve antrepo depoları, depo çeşitlerine örnek gösterilebilir. Her bir depo işlev alanına bağlı olarak çalışır ve hepsinde deponun işleyiş özellikleri, depolama sırasında kullanılan aletlerin tercihi, depodaki yönetim anlayışları ve uygulamaları farklı özellikler gösterir.

İstanbul Depolama

Teknolojinin ve ülkelerin ilerlemesiyle lojistik sektöründe büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Bu nedenle de lojistik hizmetinin sağlıklı ve kesintiye uğramadan yapılmasına duyulan ihtiyaç artmış bulunmaktadır. Lojistik hizmetinin iyi bir şekilde yapılması için güvenli ve sürekli olarak gerçekleştirilen dağıtım ve İstanbul depolama ağının işleyişine bağlıdır. Günümüzde lojistik işinde ürünler kapıdan alınıp kapıya bırakılmak şeklinde gerçekleşmektedir. Bu sırada bazı ara noktalarda bulunan depolar kullanılır. Bu depolar sayesinde ürünler güvenli bir şekilde muhafaza edilir, sipariş işlenir, ambalajlanır, kalite kontrolü de yapılarak saklanır.Bu lojistik faaliyetlerden sonrada müşterinin istediği ürünlerin teslimatı yapılır. Depolamanın amacı da bu faaliyetleri tamamlayarak lojistik, nakliye gibi sektörlerin amaçlarına hizmet etmektir.

Eşya Depolama Şirketleri

Lojistik sektörünün gelişmesiyle, depolama 'ya duyulan ihtiyacın artması nedeniyle depolamanın önemi de günden güne artmıştır. Depolama işi ne kadar düzenli ve kaliteli yapılırsa lojistik işlerindeki verimlilikte o kadar artar. Bu da depolama işinin önemini göstermektedir.